a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Instagram

Follow us

Tháng Tám 2012

  /    /  Tháng Tám

Hồ hải sản tại nhà hàng La Cà trước đây do một đơn vị khác thi công nhưng công năng cũng như hệ thống lọc xử lý không đạt yêu cầu do đó nhà hàng đã quyết định đầu tư dàn hồ hải sản có chất lượng với một đơn vị thi công mới.