Liên hệ

       CTY TNHH HỒ CÁ ĐẠI DƯƠNG 

       Hồ Hải Sản Đại Dương

  • A. Linh : 0902 827 877

  • Email : hohaisandaiduong@gmail.com

  • Cửa hàng: 234 Lãnh Bình Thăng, P13 – Quận 11 , Hồ Chí Minh


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn